FAQs

Wat is onderbewindstelling?

Onderbewindstelling, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter kan worden opgelegd aan een meerderjarige persoon en is bedoeld om het vermogen te beschermen. Iemand die onder bewind staat mag niet langer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Onderbewindstelling maakt deel uit van een aantal beschermende maatregelen, waaronder

Waarom onderbewindstelling?

Het kan voorkomen dat u door psychische of lichamelijke klachten (tijdelijk) niet meer in staat bent uw financiële zaken goed te behartigen. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld rekeningen niet meer betaald worden en er schulden ontstaan kan er onderbewindstelling worden uitgesproken. Onderbewindstelling kan ook worden uitgesproken als u (hoge) schulden heeft. Het doel van

Wat betekent het voor mij als het bewind over mijn goederen wordt uitgesproken?

In principe betekent dit voor u dat u zelf geen zeggenschap meer heeft over uw financiën. De bewindvoerder beslist uiteindelijk wat er met uw financiën gebeurt en hoe uw inkomen besteed wordt. Dat wil echter niet zeggen dat u helemaal geen inspraak meer heeft. In overleg met de bewindvoerder is vaak nog veel mogelijk, mits

Is een bewindvoerder wel betrouwbaar?

Sinds 1 april 2014 dienen alle bewindvoerders aan de kwaliteitseisen van de rechtbank te voldoen. Pas als een bewindvoerder door de rechtbank is goedgekeurd, mogen ze benoemd worden. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er minder betrouwbare bewindvoerders zijn. Het is dan ook verstandig om op uw eigen gevoel af te gaan. Heeft u geen

Wat doet een bewindvoerder precies voor mij?

Allereerst zal de bewindvoerder het verzoek onderbewindstelling aan de kantonrechter verzorgen. Nadat het bewind is uitgesproken zal de bewindvoerder onder andere: een beheer- en leefgeldrekening aanvragen/openen; bijzondere bijstand aanvragen (indien van toepassing); instanties informeren over het bewind; een beschrijving van uw vermogen (boedelbeschrijving) opstellen; het budgetplan opstellen; het inkomen repareren (indien van toepassing); tegemoetkomingen en

Hoe kan ik mij aanmelden?

Mocht u onderbewindstelling bij Strijveld Bewindvoering willen aanvragen, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal er binnen twee werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is echt alleen bedoeld om kennis te maken. Na

Wat kost onderbewindstelling?

Strijveld Bewindvoering volgt voor de tarieven: de 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren', de 'Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016', de 'Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2019', de 'Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020', de 'Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021', de 'Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en