Sinds 1 april 2014 dienen alle bewindvoerders aan de kwaliteitseisen van de rechtbank te voldoen. Pas als een bewindvoerder door de rechtbank is goedgekeurd, mogen ze benoemd worden.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat er minder betrouwbare bewindvoerders zijn. Het is dan ook verstandig om op uw eigen gevoel af te gaan. Heeft u geen goed gevoel bij de bewindvoerder? Gaat u dan liever op zoek naar een bewindvoerder waar u wel een goed gevoel bij heeft. Tenslotte zal de bewindvoerder misschien wel jarenlang uw financiële zaken behartigen en is het prettig als u goed met de bewindvoerder kunt samenwerken.