Het kan voorkomen dat u door psychische of lichamelijke klachten (tijdelijk) niet meer in staat bent uw financiële zaken goed te behartigen. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld rekeningen niet meer betaald worden en er schulden ontstaan kan er onderbewindstelling worden uitgesproken.

Onderbewindstelling kan ook worden uitgesproken als u (hoge) schulden heeft. Het doel van het bewind is dan om te zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan (stabiliseren) en een eventuele schuldregeling of schuldsanering een grotere kans van slagen heeft.