In principe betekent dit voor u dat u zelf geen zeggenschap meer heeft over uw financiën. De bewindvoerder beslist uiteindelijk wat er met uw financiën gebeurt en hoe uw inkomen besteed wordt. Dat wil echter niet zeggen dat u helemaal geen inspraak meer heeft. In overleg met de bewindvoerder is vaak nog veel mogelijk, mits het binnen het budget past.

Als u bijvoorbeeld elke week een bloemetje op tafel wilt hebben staan en hiervoor is ruimte in het budget, dan zal dit geen probleem zijn. Mocht er echter niet voldoende ruimte in het budget zijn, dan zal de bewindvoerder u vragen wat u liever heeft, bijvoorbeeld het bloemetje op tafel of een abonnement voor een mobiele telefoon. Aan u dan de keus waar het geld aan uitgegeven wordt.

Daarbij zal de bewindvoerder wel rekening moeten houden met uitgaven zoals huur, energielevering, verzekeringen, afbetaling van schulden, enz. Dit soort uitgaven hebben, hoe leuk u het bloemetje uit het voorbeeld mag vinden, altijd voorrang binnen het budget.

Onderbewindstelling kan voor u bedreigend overkomen, omdat u één van de belangrijkste zaken uit uw leven uit handen geeft. Aan de andere kant kan het bewind ook veel rust brengen, omdat u zelf niet meer de verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor uw financiën, zolang u daar zelf niet toe in staat bent. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin u psychische klachten heeft en u al uw energie wilt richten op de behandeling daarvan. Stel dat u daardoor uw post niet meer zou openmaken en rekeningen onbetaald blijven.

Of stelt u zich eens voor dat u beginnende dementie heeft en weet dat u mettertijd steeds meer gaat vergeten. Wat als u vergeet om uw rekeningen te betalen?

Of stelt u zich eens voor dat u hoge schulden heeft waar u graag vanaf wilt. Een schuldregelingstraject via uw gemeente kan uitkomst bieden, maar dan mogen er geen nieuwe schulden ontstaan en dat terwijl dat u misschien wel regelmatig gebeurt.

In de meeste gevallen zal onderbewindstelling eerder een opluchting zijn dan als een bedreiging ervaren worden.