Allereerst zal de bewindvoerder het verzoek onderbewindstelling aan de kantonrechter verzorgen. Nadat het bewind is uitgesproken zal de bewindvoerder onder andere:

 • een beheer- en leefgeldrekening aanvragen/openen;
 • bijzondere bijstand aanvragen (indien van toepassing);
 • instanties informeren over het bewind;
 • een beschrijving van uw vermogen (boedelbeschrijving) opstellen;
 • het budgetplan opstellen;
 • het inkomen repareren (indien van toepassing);
 • tegemoetkomingen en kwijtschelding aanvragen (indien van toepassing);
 • uitgaven betalen volgens het budgetplan;
 • spaargeld reserveren volgens het budgetplan;
 • zorgkosten declareren ;
 • belastingaangifte doen (box 1);
 • betalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden;
 • schuldhulpverlening aanvragen bij problematische schulden;
 • jaarlijks rekening & verantwoording afleggen.