FAQ

Bekijk hier de meest gestelde vragen over bewindvoering. Wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met ons.

Onderbewindstelling, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter kan worden opgelegd aan een meerderjarige persoon en is bedoeld om het vermogen te beschermen. Iemand die onder bewind staat mag niet langer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Onderbewindstelling maakt deel uit van een aantal beschermende maatregelen, waaronder ook curatele en mentorschap vallen. Strijveld Bewindvoering treedt echter alleen op als bewindvoerder, niet als curator of mentor.

De aanvraag voor onderbewindstelling kan gedaan worden door betrokkene zelf, de partner en familieleden (bijvoorbeeld: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten). Ook degene die het gezag uitoefent (als betrokkene nog minderjarig is) zoals een voogd of stiefouder kan een verzoek indienen. Daarnaast kan de officier van justitie het bewind verzoeken (dit komt echter alleen in heel uitzonderlijke gevallen voor). Tenslotte kan het bewind worden aangevraagd door de instelling waar betrokkene verblijft of die aan betrokkene begeleiding biedt.

Indien de onderbewindstelling wordt uitgesproken, zal de kantonrechter een (voorgestelde) bewindvoerder benoemen die de financiële belangen van betrokkene zal behartigen.

Het kan voorkomen dat u door psychische of lichamelijke klachten (tijdelijk) niet meer in staat bent uw financiële zaken goed te behartigen. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld rekeningen niet meer betaald worden en er schulden ontstaan kan er onderbewindstelling worden uitgesproken.

Onderbewindstelling kan ook worden uitgesproken als u (hoge) schulden heeft. Het doel van het bewind is dan om te zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan (stabiliseren) en een eventuele schuldregeling of schuldsanering een grotere kans van slagen heeft.

In principe betekent dit voor u dat u zelf geen zeggenschap meer heeft over uw financiën. De bewindvoerder beslist uiteindelijk wat er met uw financiën gebeurt en hoe uw inkomen besteed wordt. Dat wil echter niet zeggen dat u helemaal geen inspraak meer heeft. In overleg met de bewindvoerder is vaak nog veel mogelijk, mits het binnen het budget past.

Als u bijvoorbeeld elke week een bloemetje op tafel wilt hebben staan en hiervoor is ruimte in het budget, dan zal dit geen probleem zijn. Mocht er echter niet voldoende ruimte in het budget zijn, dan zal de bewindvoerder u vragen wat u liever heeft, bijvoorbeeld het bloemetje op tafel of een abonnement voor een mobiele telefoon. Aan u dan de keus waar het geld aan uitgegeven wordt.

Daarbij zal de bewindvoerder wel rekening moeten houden met uitgaven zoals huur, energielevering, verzekeringen, afbetaling van schulden, enz. Dit soort uitgaven hebben, hoe leuk u het bloemetje uit het voorbeeld mag vinden, altijd voorrang binnen het budget.

Onderbewindstelling kan voor u bedreigend overkomen, omdat u één van de belangrijkste zaken uit uw leven uit handen geeft. Aan de andere kant kan het bewind ook veel rust brengen, omdat u zelf niet meer de verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor uw financiën, zolang u daar zelf niet toe in staat bent. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin u psychische klachten heeft en u al uw energie wilt richten op de behandeling daarvan. Stel dat u daardoor uw post niet meer zou openmaken en rekeningen onbetaald blijven.

Of stelt u zich eens voor dat u beginnende dementie heeft en weet dat u mettertijd steeds meer gaat vergeten. Wat als u vergeet om uw rekeningen te betalen?

Of stelt u zich eens voor dat u hoge schulden heeft waar u graag vanaf wilt. Een schuldregelingstraject via uw gemeente kan uitkomst bieden, maar dan mogen er geen nieuwe schulden ontstaan en dat terwijl dat u misschien wel regelmatig gebeurt.

In de meeste gevallen zal onderbewindstelling eerder een opluchting zijn dan als een bedreiging ervaren worden.

Sinds 1 april 2014 dienen alle bewindvoerders aan de kwaliteitseisen van de rechtbank te voldoen. Pas als een bewindvoerder door de rechtbank is goedgekeurd, mogen ze benoemd worden.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat er minder betrouwbare bewindvoerders zijn. Het is dan ook verstandig om op uw eigen gevoel af te gaan. Heeft u geen goed gevoel bij de bewindvoerder? Gaat u dan liever op zoek naar een bewindvoerder waar u wel een goed gevoel bij heeft. Tenslotte zal de bewindvoerder misschien wel jarenlang uw financiële zaken behartigen en is het prettig als u goed met de bewindvoerder kunt samenwerken.

Allereerst zal de bewindvoerder het verzoek onderbewindstelling aan de kantonrechter verzorgen. Nadat het bewind is uitgesproken zal de bewindvoerder onder andere:

 • een beheer- en leefgeldrekening aanvragen/openen;
 • bijzondere bijstand aanvragen (indien van toepassing);
 • instanties informeren over het bewind;
 • een beschrijving van uw vermogen (boedelbeschrijving) opstellen;
 • het budgetplan opstellen;
 • het inkomen repareren (indien van toepassing);
 • tegemoetkomingen en kwijtschelding aanvragen (indien van toepassing);
 • uitgaven betalen volgens het budgetplan;
 • spaargeld reserveren volgens het budgetplan;
 • zorgkosten declareren ;
 • belastingaangifte doen (box 1);
 • betalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden;
 • schuldhulpverlening aanvragen bij problematische schulden;
 • jaarlijks rekening & verantwoording afleggen.

Mocht u onderbewindstelling bij Strijveld Bewindvoering willen aanvragen, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website.

Na ontvangst van het aanmeldformulier zal er binnen twee werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek is echt alleen bedoeld om kennis te maken. Na het kennismakingsgesprek zal worden overlegd of wij u als cliënt willen aannemen en of u Strijveld Bewindvoering als bewindvoerder accepteert.

Strijveld Bewindvoering volgt voor de tarieven: de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’, de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016’, de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2019’, de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020’, de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021’, de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2022’, de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024’ en de ‘Regeling houdende wijziging van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’.

(op uw mobiel kunt u horizontaal scrollen binnen de tabel)

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven:

  Per maand*Eenmalig*
enkele zaak (1 persoon)standaard beloning (17 uur)€ 133,10 
 met problematische schulden (17 uur + 5 uur)€ 172,12 
 aanvangswerkzaamheden € 751,41
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 469,48
 opmaken eindrekening & verantwoording € 281,93
dubbele zaak (2 personen)standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur)€ 159,52 
 met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur)€ 183,11 
 met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur)€ 206,51 
 aanvangswerkzaamheden € 901,45
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 469,48
 opmaken eindrekening & verantwoording € 338,80

Voorheen waren de tarieven als volgt vastgesteld:

 Sinds 1 januari 2022 Per maand*Eenmalig*
enkele zaak (1 persoon)standaard beloning (17 uur)€ 125,53 
 met problematische schulden (17 uur + 5 uur)€ 162,44 
 aanvangswerkzaamheden € 709,06
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 442,86
 opmaken eindrekening & verantwoording € 266,20
dubbele zaak (2 personen)standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur)€ 150,54 
 met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur)€ 172,72 
 met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur)€ 194,81 
 aanvangswerkzaamheden € 850,63
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 442,86
 opmaken eindrekening & verantwoording € 319,44
Sinds 1 januari 2021 Per maand*Eenmalig*
enkele zaak (1 persoon)standaard beloning (17 uur)€ 119,69 
 met problematische schulden (17 uur + 5 uur)€ 154,88 
 aanvangswerkzaamheden € 676,39
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29
 opmaken eindrekening & verantwoording € 254,10
dubbele zaak (2 personen)standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur)€ 143,58 
 met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur)€ 164,66 
 met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur)€ 185,73 
 aanvangswerkzaamheden € 810,70
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29
 opmaken eindrekening & verantwoording € 304,92
Sinds 1 januari 2020 Per maand*Eenmalig*
enkele zaak (1 persoon)standaard beloning (17 uur)€ 116,26 
 met problematische schulden (17 uur + 5 uur)€ 150,44 
 aanvangswerkzaamheden € 657,03
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 410,19
 opmaken eindrekening & verantwoording € 246,84
dubbele zaak (2 personen)standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur)€ 139,55 
 met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur)€ 160,02 
 met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur)€ 180,49 
 aanvangswerkzaamheden € 787,71
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 410,19
 opmaken eindrekening & verantwoording € 296,45
Sinds 1 januari 2019 Per maand*Eenmalig*
enkele zaak (1 persoon)standaard beloning (17 uur)€ 114,14 
 met problematische schulden (17 uur + 5 uur)€ 147,62 
 aanvangswerkzaamheden € 644,93
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 402,93
 opmaken eindrekening & verantwoording € 242,00
dubbele zaak (2 personen)standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur)€ 136,94 
 met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur)€ 157,09 
 met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur)€ 177,17 
 aanvangswerkzaamheden € 773,19
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 402,93
 opmaken eindrekening & verantwoording € 290,40
Sinds 1 januari 2016 Per maand*Eenmalig*
enkele zaak (1 persoon)standaard beloning (17 uur)€ 111,29 
 met problematische schulden (17 uur + 5 uur)€ 144,02 
 aanvangswerkzaamheden € 628,47
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 392,77
 opmaken eindrekening & verantwoording € 235,71
dubbele zaak (2 personen)standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur)€ 133,55 
 met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur)€ 153,19 
 met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur)€ 172,83 
 aanvangswerkzaamheden € 754,19
 verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 392,77
 opmaken eindrekening & verantwoording € 282,78

* Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Bij een wekelijkse betaling wordt uw leefgeld op dinsdag overgemaakt. Als u een leefgeldrekening bij ABN AMRO Bank N.V. heeft lopen, zal het bedrag dezelfde dag nog op de leefgeldrekening staan. Indien u uw leefgeldrekening bij een andere bank heeft, zal het bedrag uiterlijk de volgende werkdag op de leefgeldrekening staan.

Bij een maandelijkse betaling wordt uw leefgeld op de 1e van de maand overgemaakt. Als u een leefgeldrekening bij ABN AMRO Bank N.V. heeft lopen, zal het bedrag dezelfde dag nog op de leefgeldrekening staan. Indien u uw leefgeldrekening bij een andere bank heeft, zal het bedrag uiterlijk de volgende werkdag op de leefgeldrekening staan.

U kunt extra geld aanvragen via het formulier op onze website. Heeft u geen computer of toegang tot internet? Neemt u dan contact op met de bewindvoerder.

LET OP: de aanvragen voor extra leefgeld worden wekelijks op woensdagmiddag behandeld. Indien uw aanvraag vóór woensdag om 12.00 uur is verzonden, zal deze op woensdagmiddag nog behandeld worden. Mocht uw aanvraag na woensdagmiddag 12.00 uur verstuurd zijn, dan zal deze de week daarop pas in behandeling worden genomen. Vergeet niet het extra leefgeld tijdig aan te vragen!

Via de online portal Mijn Onview geeft Strijveld Bewindvoering u inzicht in de mutaties op de beheer- en leefgeldrekening, het budgetplan, de reserveringen en het schuldenoverzicht. Ook een overzicht van uw lopende verzekeringen kunt u hier terugvinden.

Uw inlogcodes voor Mijn Onview worden door de bewindvoerder bij aanvang van het bewind verstrekt. Mocht u de inlogcode of het wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u deze per e-mail opvragen.