Naast de normale werkzaamheden die bij een bewind horen, proberen wij waar mogelijk gebruik te maken van initiatieven die net een beetje extra voor u (of uw gezin) kunnen betekenen. Hieronder treft u een overzicht aan van landelijke initiatieven waar wij voor onze cliënten regelmatig gebruik van maken. Lokale initiatieven staan niet in het overzicht vermeld.

Indien u (of uw gezin) tot de doelgroep een (landelijk of lokaal) initiatief behoort, brengen wij dit onder uw aandacht. U kunt dan zelf beslissen of u van het initiatief gebruik wilt maken.


Voedselbanken Nederland

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden, door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Linda Foundation

De LINDA.foundation is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren. Deze gezinnen wil de LINDA.foundation tot steun zijn en hen jaarlijks wat onbezorgde momentjes bezorgen, waarin ze gewoon in een winkel kunnen kiezen wat ze willen hebben. Op deze manier weten ze ook dat er in Nederland mensen zijn die met hen meeleven.

Stichting Babyspullen

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Zij zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken zij via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.

Stichting Kinderfeest

Stichting Kinderfeest verzorgt voor kinderen die langdurig in armoede leven kinderfeestjes, zodat zij toch hun verjaardag met hun vriendjes kunnen vieren. Dit doen zij persoonlijk en samen met de ouders/verzorgers. De activiteit is op locatie en natuurlijk wordt ook eten en drinken voor de groep feestvierders verzorgd. Alles gebeurt op basis van de interesses en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Quidem Carus

Een huisdier is vaak een dierbaar gezinslid. Maar wat nu als jouw huisdier onverwachte medische hulp nodig heeft en je hebt maar weinig te besteden? Een ‘loket’ voor financiële hulp voor huisdieren is er veelal niet. Stichting Waarborgfonds Quidem Carus helpt bij deze onverwachte situaties. Samen met de dierenarts bekijken zij de mogelijkheden en leveren onder voorwaarden een financiële bijdrage. Zieke of aangereden huisdieren worden zo weer beter en keren terug naar hun eigen omgeving.

Jeugdfonds sport & cultuur

Wil jouw kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Ook de kosten voor zwemdiploma A komen hiervoor in aanmerking.

Actie Pepernoot

Actie Pepernoot is een initiatief van Stichting Kinderhulp en zet zich in voor kinderen voor wie pakjesavond helemaal niet vanzelfsprekend is, door bijvoorbeeld financiële problemen binnen het gezin. Actie Pepernoot onderscheidt zich van andere initiatieven en organisaties, omdat kinderen hun eigen cadeau kunnen kiezen.