Onderbewindstelling, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter kan worden opgelegd aan een meerderjarige persoon en is bedoeld om het vermogen te beschermen. Iemand die onder bewind staat mag niet langer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan, de bewindvoerder zal in diens plaats het vermogen beheren.

Onderbewindstelling maakt deel uit van een aantal beschermende maatregelen, waaronder ook curatele en mentorschap vallen. Een medewerker van Strijveld Bewindvoering kan op verzoek optreden als bewindvoerder van een onder bewind gestelde persoon.

Strijveld Bewindvoering is een kleinschalig kantoor dat gespecialiseerd is in onderbewindstelling.

Wij zijn van mening dat de onderlinge relatie tussen bewindvoerder en cliënt bepalend is voor het verloop van het bewind. Wederzijds vertrouwen, respect en duidelijkheid zijn nodig om het bewind goed en soepel te laten verlopen. Het tijdig verstrekken van informatie zorgt ervoor dat er ook tijdig actie kan worden ondernomen, door zowel de bewindvoerder als de cliënt. Hierdoor wordt het escaleren van een situatie voorkomen en ontstaat er geen onrust bij de cliënt.

Doordat wij ons professioneel opstellen en het contact toch persoonlijk houden merken wij dat het vertrouwen en respect tussen cliënten en onze medewerkers groot is.

Strijveld Bewindvoering streeft naar een hoge kwaliteit dienstverlening. Onze medewerkers volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderbewindstelling en schuldsanering. Ook worden zij jaarlijks bijgeschoold door het volgen van cursussen. Daarnaast worden zij jaarlijks beoordeeld door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM dat is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant op het voldoen aan de eisen in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.