Dit jaar is Strijveld Bewindvoering geaccepteerd als lid van de Samenwerkende Bewindvoerders!

Samenwerkende Bewindvoerders is een vereniging die in januari 2018 is opgericht door een aantal professionele, ervaren beschermings­bewindvoerders. Zij heeft als doel de samenwerking tussen de aangesloten bewindvoerders, curatoren en mentoren te stimuleren en te faciliteren om zo de kwaliteit van de diensten van de aangesloten leden te continueren en waar mogelijk te verhogen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van intervisie­bijeenkomsten en cursussen, het opzetten en in stand houden van een gemeenschappelijk communicatieplatform en het borgen van de continuïteit bij (langdurige) afwezigheid.

De leden beheren allemaal hun eigen bewindvoerderskantoor. De aangesloten leden en hun contactgegevens vindt u onderaan de website van de Samenwerkende Bewindvoerders. Een aantal van deze kantoren biedt naast bewindvoering ook mentorschap, curatele of inkomensbeheer aan.