Betaalverzoeken/extra geld aanvragen via Mijn OnView

Onlangs heeft softwareontwikkelaar OnView een nieuwe optie toegevoegd aan Mijn OnView, namelijk 'Betaalverzoeken'. Met ingang van 1 juni 2024 kunt u met een betaalverzoek extra geld aanvragen bij uw bewindvoerder.Hieronder treft u een korte handleiding aan hoe u een betaalverzoek kunt indienen.De betaalverzoeken zullen nog steeds door ons op woensdagmiddag worden behandeld en, indien goedgekeurd,