Als professionele bewindvoerder mogen wij sinds 1 januari 2022 per persoon voor wie wij bewind voeren éénmaal per jaar € 10,00 in rekening brengen voor extra bankkosten (€ 20,00 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen).

Stopt het bewind gedurende het jaar, omdat de maatregel wordt opgeheven, dan mogen wij toch het volledige bedrag van € 10,00 (of € 20,00 bij een economische eenheid) in rekening brengen. Bij een ontslag/benoeming mag de opvolgende bewindvoerder de bankkosten pas in het erop volgende kalenderjaar in rekening brengen.

De jaarlijkse indexering van de bestaande beloningsregeling heeft geen invloed op deze tijdelijke regeling.
Meer informatie treft u aan op de website van de Rechtspraak.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende rechtbank.